azl                                                                        

"Partenerul tău de încredere"

R.A. "Administratia Zonei Libere Braila" - Acasa

 

Scurt istoric
 

Din rațiuni comerciale toate țările Europei Centrale și de Est au fost dintotdeauna interesate de accesul la Marea Neagră. În timp ce Marea Neagră deschide calea spre Orientul Mijlociu sau Apropiat, Brăila, ultimul port maritim pe Dunăre, permite accesul navelor maritime spre Marea Neagră și apoi  spre toate porturile lumii.

Portul Brăila a funcționat în perioada anilor 1836-1894, cu mici întreruperi, în regim de port liber, constituind unul din cele mai dezvoltate porturi românești și având legături economice cu toate țările europene și orientale.

 

 

Înființarea zonelor libere


La 20 iulie 1992 a fost promulgată Legea 84 privind regimul zonelor libere, care a creat cadrul legal pentru înființarea, funcționarea și dezvoltarea zonelor libere în România și care prevede că zonele libere fac parte integrantă din teritoriul statului român și li se aplică legislația națională, iar supravegherea vamală și grănicerească se face numai la limita zonelor libere. Legea 84/1992 a fost modificată și completată de Legea nr. 244/2004 privind regimul zonelor libere, publicată în Monitorul Oficial al Romîniei nr. 543/17.06.2004.

În scopul promovării schimburilor internaționale și al atragerii de capital străin pentru introducerea tehnologiilor noi precum și pentru sporirea posibilităților de folosire a resurselor economiei locale, la propunerea Ministerului Transporturilor și la solicitarea administrației publice locale, Guvernul României a emis Hotărârea nr. 330/1994 prin care s-a înființat Zona Liberă Brăila.

 

 

Misiune, viziune, valori

 

Zona Liberă Brăila – Partenerul tău de încredere!

 

Misiune – Vom răspunde întotdeauna cu calitate și vom trata cu seriozitate, nevoile clienților noștri.

Viziune – Peste 20 de ani de activitate, cu peste 3.500 de angajați direcți, peste 40 contracte de concesiune și închirere directe.

Valori - Se poate tolera un “rău mai mic” atunci când alternativa este şi mai rea;

Trebuie căutat întotdeauna binele “cel mai mare” (care este bun pentru cei mai mulţi oameni);

Imparţialitatea, deschiderea, raţionalitatea trebuie să ne ghideze în orice acţiune.

Satisfacţia clienţilor - folosim toate resursele pentru atingerea unui standard ridicat de calitate al serviciilor noastre, pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor şi câştigarea loialităţii acestora.

Experienţa şi competenţa - ne bazăm pe o bună judecată profesională asigurată de experienţa şi valoarea colegilor noştri.

Spiritul de echipă – comunicăm, conlucrăm şi reuşim împreună.

 

 

 

 

 

Zona Liberă Brăila – Partenerul tău de încredere!

 

Misiune – Vom răspunde întotdeauna cu calitate și vom trata cu seriozitate, nevoile clienților noștri.

Viziune – Peste 20 de ani de activitate, cu peste 3.500 de angajați direcți, peste 40 contracte de concesiune și închirere directe.

Valori - Se poate tolera un “rău mai mic” atunci când alternativa este şi mai rea;

 Trebuie căutat întotdeauna binele “cel mai mare” (care este bun pentru cei mai mulţi oameni);

 Imparţialitatea, deschiderea, raţionalitatea trebuie să ne ghideze în orice acţiune.

Satisfacţia clienţilor - folosim toate resursele pentru atingerea unui standard ridicat de calitate al serviciilor noastre, pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor şi câştigarea loialităţii acestora.

 Experienţa şi competenţa - ne bazăm pe o bună judecată profesională asigurată de experienţa şi valoarea colegilor noştri.

 Spiritul de echipă – comunicăm, conlucrăm şi reuşim împreună.

 

 

 

 

 

          Din rațiuni comerciale toate țările Europei Centrale și de Est au fost dintotdeauna interesate de accesul la Marea Neagră. În timp ce Marea Neagră deschide calea spre Orientul Mijlociu sau Apropiat, Brăila, ultimul port maritim pe Dunăre, permite accesul navelor maritime spre Marea Neagră și apoi spre toate porturile lumii.

Portul Brăila a funcționat în perioada anilor 1836-1894, cu mici întreruperi, în regim de port liber, constituind unul din cele mai dezvoltate porturi românești și având legături economice cu toate țările europene și orientale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      La 20 iulie 1992 a fost promulgată Legea 84 privind regimul zonelor libere, care a creat cadrul legal pentru înființarea, funcționarea și dezvoltarea zonelor libere în România și care prevede că zonele libere fac parte integrantă din teritoriul statului român și li se aplică legislația națională, iar supravegherea vamală și grănicerească se face numai la limita zonelor libere. Legea 84/1992 a fost modificată și completată de Legea nr. 244/2004 privind regimul zonelor libere, publicată în Monitorul Oficial al Romîniei nr. 543/17.06.2004.


       În scopul promovării schimburilor internaționale și al atragerii de capital străin pentru introducerea tehnologiilor noi precum și pentru sporirea posibilităților de folosire a resurselor economiei locale, la propunerea Ministerului Transporturilor și la solicitarea administrației publice locale, Guvernul României a emis Hotărârea nr. 330/1994 prin care s-a înființat Zona Liberă Brăila.

 

 

 

 

 

 

Concesionarea terenurilor se face respectând H.G. Nr. 1998 din  16 noiembrie 2004 privind  concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a activităţilor/serviciilor publice de interes naţional sau local, aflate în administrarea zonelor libere.
 
În sensul prezentelor norme metodologice, prin obiect al concesiunii se înţelege orice bun proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi orice activitate/serviciu public de interes naţional sau local, aflată/aflat în administrarea Zonei Libere Brăila.
 
Orice investitor interesat poate iniţia procedura de concesionare prin înaintarea unei propuneri scrise de concesionare, adresată Zonei Libere Brăila şi înregistrată de către acesta, propunere care trebuie să conţină cel puţin următoarele: datele de identificare a investitorului, manifestarea fermă a intenţiei, obiectul concesiunii.
 
Concesionarea bunurilor aflate în administrarea zonelor libere, se desfăşoară pe bază de licitaţie publică.
 
 
 
 
 
 
 
facebook_page_plugin

Tur Virtual "AZL"

Our website is protected by DMC Firewall!