Vanzare mijloace fixe - autoturism Dacia Logan Break

 

ANUN? VANZARE MIJLOACE FIXE

 

    Regia Autonom? “Administra?ia Zonei Libere Br?ila”, organizeaz? la sediul din str. Anghel Saligny nr. 24, în data de 18.11.2014, ora 12.00, Licita?ie Public? cu Strigare, în vederea vânz?rii urm?toarelor mijloace fixe:

1. AUTOTURISM DACIA LOGAN BREAK - 1.5 DCI

Taxa de participare la licita?ie este de 20 lei;
Pre?ul de pornire al licita?iei este de 13086 lei + TVA;
Caietul de sarcini se poate achizi?iona achitându-se contravaloarea a 10 lei de la sediul regiei;

    Garan?ia de participare este 5% din valoarea pre?ului de pornire, respectiv 654,3 lei.
    Taxa ?i garan?ia de participare vor fi achitate cu O.P., vizat de banc? în contul: RO27RNCB0048025925800001, deschis la Banca Comerciala Romana, filiala Br?ila, cod fiscal RO6088916, sau direct la casieria R.A. Administra?ia Zonei Libere Br?ila.
    Contravaloarea Caietului de Sarcini va fi achitat? în numerar la casieria regiei. Lista de documente necesare pentru întocmirea dosarului de participare la licita?ie se ridic? dup? achitarea valorii caietului de sarcini, de la sediul regiei – birou secretariat. Rela?ii suplimentare se pot ob?ine la sediul regiei sau la num?rul de telefon 0239/611655.
    În cazul în care autoturismul, marca DACIA LOGAN nu se va vinde la licita?ia din data de 18.11.2014, urm?toarele licita?ii vor avea loc în data 24.11.2014, ora 12.00, respectiv data de 28.11.2014, ora 12.00, în acela?i loc.

 

Cu stima,
DIRECTOR GENERAL
Ec. MIRCEA FLORIN

Întocmit,
SEF BIROU ADMINISTRATIV
SLOAT? NICOLAE

 

Descarca Anunt Vanzare Autoturism

 

facebook_page_plugin
Our website is protected by DMC Firewall!