Închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea Zonei Libere Brăila, se desfăşoară pe bază de licitaţie publică, conform H.G. 1669/2003.
 
Închirierea se face în baza unui contract prin care Regia Autonomă ”Administraţia Zonei Libere Brăila”, în calitate de locator, transmite operatorului, în calitate de locatar, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, în schimbul unei chirii, care se constituie venit propriu al administraţiei.
 
În sensul prezentelor norme metodologice, prin obiect al închirierii se înţelege bunul proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, aflat în administrarea zonelor libere, cum sunt birourile din interiorul Zonei Libere Brăila, platformele, magaziile, halele, terenurile, utilajele şi altele asemenea.
 
Terenurile și construcțiile care constituie patrimoniul Zonei Libere pot fi închiriate persoanelor fizice și juridice române sau străine.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

facebook_page_plugin

Tur Virtual "AZL"

Our website is protected by DMC Firewall!