Concesionarea terenurilor se face respectând H.G. Nr. 1998 din  16 noiembrie 2004 privind  concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a activităţilor/serviciilor publice de interes naţional sau local, aflate în administrarea zonelor libere.
 
În sensul prezentelor norme metodologice, prin obiect al concesiunii se înţelege orice bun proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi orice activitate/serviciu public de interes naţional sau local, aflată/aflat în administrarea Zonei Libere Brăila.
 
Orice investitor interesat poate iniţia procedura de concesionare prin înaintarea unei propuneri scrise de concesionare, adresată Zonei Libere Brăila şi înregistrată de către acesta, propunere care trebuie să conţină cel puţin următoarele: datele de identificare a investitorului, manifestarea fermă a intenţiei, obiectul concesiunii.
 
Concesionarea bunurilor aflate în administrarea zonelor libere, se desfăşoară pe bază de licitaţie publică.
 
 
 
 
 
 
 

 

facebook_page_plugin

Tur Virtual "AZL"

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd