Licitatie publica imobile Constanta, Str Varful cu Dor

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDEC?TORE?TI DE PE LANGA CURTEA DE APEL CONSTANTA

BIROUL EXECUTORILOR JUDEC?TORE?TI

DEACU si ASOCIA?II

 

Constanta, str. Traian, nr. 39, et. 1, telefon/fax 0241/613616, mobil 0723779710 (Deacu Vasile )

COD FISCAL R 14968075 Operator de date cu caracter personal nr. 9373 web site: www.executor.ro, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

 

Dosare exec. sil. nr. 451 / 2011 (2135 / 2011 conexat la 451/2011 cf. încheiere nr. 18244/14.12.2011 in dos. Nr. 30843/212/2011 )

14.01.2014

PUBLICA?IE DE VANZARE privind imobilele din Constanta, str. Vârful cu Dor, nr. 26, incinta Sere, jud. Constanta

Creditor: REGIA AUTONOMA “ADMINISTRA?IA ZONEI LIBERE BRAILA” cu sediul in Braila, str. Anghel Saligny, nr. 24.

Debitor: SC HOLDING HONDOR STIL SRL , cu sediul in Agigea, Zona Tabara, jud. Constanta si punct de lucru in Constanta, str. Vârful cu Dor, nr. 26, jud. Constanta, CUI 4512844, J 13 / 3820 / 1993.

Titlu executoriu: Având in vedere încheierea nr. 4934.E. / 29.03.2011 in dosar nr. 7500/212/2011 data in Camera de Consiliu de c?tre Judec?toria Constanta, in conformitate cu dispozi?iile art. 373 indice 1 teza a doua cod procedura civila, prin care s-a incuviintat cererea de executare silita a titlului executoriu constând din Sentinta Civila nr. 391 / F.Com / 24.09.2008 pronun?ata de c?tre Tribunalul Braila, indreptata prin Decizia nr. 25 / A / 26.03.2010 pronun?ata de c?tre Curtea de Apel Gala?i.

Aducem la cuno?tin?a generala ca, pe data de 12.02.2014, ora 12.00, la sediul Biroului, din Constanta, str. Traian, nr. 39, et. 1, va avea loc licita?ia publica privind imobilele din Constanta, str. Vârful cu Dor, nr. 26, incinta Sere, jud. Constanta.

Descriere imobile/Proprietatile evaluate sunt : imobil teren cu S=3 313,69 mp situat in Constanta, str. Vârful cu Dor, nr. 26, incinta sere si hala si pavilion administrative situat in Constanta, str. Vârful cu dor, nr. 26, incinta sere. Imobilul teren cu S= 3 313,69 mp, din care : platforma betonata in suprafa?a de 2 497 mp si teren spa?iu verde in S=814 mp conf acte. Hala si pavilion administrative compuse din : teren in S = 2 043 mp conf. acte si construc?ii - hala showroom - regim inaltime P cu S.c. = 1 484 mp si pavilion administrative - regim inaltime - P+ letaj cu S.c. = 386 mp. Imobilele sunt amplasate in intravilanul ora?ului Constanta, str. Vârful cu Dor, nr. 26 in zona periferica de SV, Incinta sere.

 

Pre?ul de începere a licita?iei este de 563.250 lei ( pret rezultat dupa scaderea cu 25%).

Pre?ul la care a fost evaluat imobilul conform raportului de expertiza este de 751.000 lei.

Sarcini: se noteaza soma?ia nr. 451/2011 emisa de BEJA DEACU si GAVRILESCU ( cf act 53565/2011 ) si BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA CONSTANTA cf. act 80985 / 2007.

Invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa-1 anun?e executorului judec?toresc inainte de data stabilita pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care vor sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop prin publica?ie si, pana la acest termen, sa prezinte oferte de cumparare.Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licita?ie sunt obligate sa depun? la Trezoreria Statului, la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. sau la orice alta institu?ie bancara, la dispozi?ia executorului judec?toresc, pana la termenul stabilit pentru vanzare, o cau?iune reprezentând 10% din pre?ul de incepere a licita?iei pentru termenul respectiv. Dovada consemn?rii va fi ata?ata ofertei de cump?rare.

Licita?ia asupra bunului urm?rit se va tine in condi?iile C.pr.civ.

Publica?ia a fost afisata azi la sediul Biroului azi, 14.01.2014.

 

 

facebook_page_plugin
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd